Huishoudelijk reglement kleuter rijden Manege de Prinsenbankhoeve

De Prinsenbankhoeve biedt een compleet assortiment aan voor jong & oud, beginners & gevorderden, eenmalig & vaste lessen. Dit reglement voorziet in regels en afspraken die een aanvulling zijn op de lesovereenkomst die ieder verplicht heeft afgesloten.

Hieronder de algemene voorwaarden van het kleuter rijden.

Lessen

- Zorg dat je minimaal 10 minuten van ten voren aanwezig bent.

- Het is door de eigenaar ten aller tijden toegestaan om van paard/pony te wisselen bij indeling van lessen.

Veiligheid

- Het rijden met veiligheidscap is verplicht.

- U rijdt ten alle tijden op eigen risico. Dit geldt eveneens voor het toebrengen aan schade aan derden.

- Eigenaar en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van diefstal en schade van welke aard dan ook.

- Aanwezigheid in en om de manege en haar stallen is volledig voor eigen risico en verantwoording.

- De stalhouder neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de op zijn bedrijf verblijvende kinderen.

- De verantwoordelijkheid van de ouders is, dat hun kinderen, ook die van 10 jaar en ouder, zich steeds houden aan de geldende regels. Ouders blijven steeds aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Eventuele aangerichte schade dient door de ouders volledig te worden vergoed.

- Bij gast kinderen of broertjes/zusjes etc. die mee komen is de verantwoordelijkheid voor begeleider en gelden dezelfde regels als hierboven.

- Niet rennen en schreeuwen bij de pony's.

- Niet zomaar in de stallen gaan van de pony’s.

- Niet achter de pony’s lopen, of alleen met een grote boog.

- Het terrein wordt niet gebruikt als speelplaats.

Afmelden

- Afmeldingen min. 24 uur voor aanvang les. Als een les niet of te laat wordt afgemeld komt deze te vervallen.

Roken & honden

- Er mag behalve bij ingang manege, absoluut niet worden gerookt in de stallen en in de overige bedrijfsgebouwen.

- Aangelijnde honden zijn toegestaan, mits zij geen overlast veroorzaken. Na een ‘ongelukje’ ruimt u dit zelf op. Eventuele schade die door de hond wordt veroorzaakt, is volledig voor rekening van eigenaar hond.

Bij vragen mail naar manege@prinsenbankhoeve.nl

Bij calamiteiten waarschuw direct medewerker kantine en/of instructrice en eigenaar manege.

Volg dan altijd de instructies van het personeel en/of eigenaar op.