Huishoudelijk reglement Manege de Prinsenbankhoeve

De Prinsenbankhoeve biedt een compleet assortiment aan voor jong & oud, beginners & gevorderden, eenmalig & vaste lessen. Dit reglement voorziet in regels en afspraken die een aanvulling zijn op de lesovereenkomst die ieder verplicht heeft afgesloten. Alle leden zijn verplicht een ruiterpaspoort aan te vragen en lid te worden van FNRS & KNHS.

Lessen

Groepslessen, privélessen etc. Per jaar zijn er 52 of 53 weken. U betaald 48 lessen verdeeld over 12 maanden.

 • 4 lessen zijn voor bijzondere zon- of feestdagen die uitvallen en vanwege vakantieperiode manege.
 • Leden die bij de manege rijden betalen contributie. Dit bedrag wordt in het lesgeld verrekend. Hiervoor worden o.a. evenementen georganiseerd.
 • Bij een tweede les per week of een tweede gezinslid die lest geldt er een kortingsregeling, info hierover aan de balie.
 • Het is door de eigenaar ten aller tijden toegestaan om van paard/pony te wisselen bij indeling van lessen.
 • Opzegtermijn is een maand en kan alleen per hele maand geschieden. Voor de eerste van de maand opzeggen.
 • Bij deelname aan ponykamp of instructieweek vervalt de normale les van die week. Deze kan ingehaald worden.

 

Betaling

 • Het lesgeld dient voor aanvang van de nieuwe periode, dus voor de eerste van de maand voldaan te zijn.
 • De afschrijving zal via automatische incasso plaatsvinden. Indien u contant of per pin wilt betalen dan wordt er €4,50 administratie kosten per betaling in rekening gebracht.
 • Bij een niet tijdige betaling zal dit tot directe uitsluiting van lessen resulteren.

 

Afmelding lessen

 • Afmeldingen min. 24 uur voor aanvang les. Als een les niet of te laat wordt afgemeld komt deze te vervallen. Ook bij ziekte.
 • Het afmelden kan uitsluitend via het online afmeld systeem. Bij een geoorloofde afmelding mag er 1 les per kwartaal worden ingehaald, alleen binnen huidige kwartaal.
 • Ingeplande inhaallessen kunnen niet meer worden verplaatst. Je recht op een nieuwe inhaal les vervalt dan.
 • Lessen die uitvallen door overmacht, daarvoor zijn wij niet aansprakelijk.
 • Bij blessure van paard/pony kan beheerder nader beslissen over doorgang, wisseling of uitstel van les.

 

Vakantie

 • In vakanties kunnen lessen worden samengevoegd na gelang deelname. Graag tijdig Uw vakantie of afwezigheid doorgeven zodat wij tijdig een vakantie les indeling kunnen maken.

 

Paardenwelzijn

 • Wij vinden ons paardenwelzijn erg belangrijk. Wij proberen er alles aan te doen om ons paardenbestand zo optimaal mogelijk te houden. Zo wegen wij onder andere al onze 16+ ruiters 2x per jaar. Het kan ook voorkomen dat we ruiters onder de 16 jaar wegen. Dit doen we voor het behoud van onze paarden en dat de juiste ruiters op de juiste paarden rijden. We werken hiermee met een kleuren weegschaal en dit wordt ten alle tijden onder 4 ogen gedaan.

 

Roken & honden

 • Er mag behalve bij ingang manege, absoluut niet worden gerookt in de stallen en in de overige bedrijfsgebouwen.
 • Aangelijnde honden zijn toegestaan, mits zij geen overlast veroorzaken. Na een ‘ongelukje’ ruimt u dit zelf op. Eventuele schade die door de hond wordt veroorzaakt, is volledig voor rekening van eigenaar hond.

 

Veiligheid

 • Het rijden met veiligheidscap en laarzen of paardrijschoenen met chaps is verplicht. Bij een niet complete ruiter outfit mag deelname aan lessen door onze medewerkers worden geweigerd i.v.m. veiligheid
 • U rijdt ten alle tijden op eigen risico. Dit geldt eveneens voor het toebrengen aan schade aan derden.
 • Eigenaar en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van diefstal en schade van welke aard dan ook.
 • Aanwezigheid in en om de manege en haar stallen is volledig voor eigen risico en verantwoording.
 • De stalhouder neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de op zijn bedrijf verblijvende kinderen.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene op het bedrijf verblijven.
 • De verantwoordelijkheid van de ouders is, dat hun kinderen, ook die van 10 jaar en ouder, zich steeds houden aan de geldende regels. Ouders blijven steeds aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Eventuele aangerichte schade dient door de ouders volledig te worden vergoed.
  • Bij gast kinderen die mee komen is de verantwoordelijkheid voor begeleider en gelden dezelfde regels als hierboven.
 • Gelieve de kinderen niet te lang voor en na de les aanwezig te laten i.v.m. verstoringen van de lessen.

Bij vragen, mail naar manege@prinsenbankhoeve.nl

Bij calamiteiten waarschuw direct medewerker kantine en/of instructrice en eigenaar manege.

Volg dan altijd de instructies van het personeel en/of eigenaar op.